Specialer & udstyr:

Behandlinger:
På Skovsgaard Dyreklinik udfører vi en lang række behandlinger på kæledyr. Nogle af disse er ret ensartede og forudsigelige og det er derfor muligt at oplyse en fast pris forud for behandlingen.

I andre tilfælde er der tale om komplicerede lidelser f.eks.svært tilskadekomne eller alvorligt syge dyr. I sådanne tilfælde er det nødvendigt med en nærmere undersøgelse af dyret, før det er muligt at give et skøn over prisen for den videre behandling.

På denne side finder du oplysninger om udvalgte behandlinger. Du er selvfølgelig altid velkommen til at rette personlig henvendelse til klinikken, hvis du har spørgsmål til priser og behandlinger.

Vaccination & Sundhed
Selvom din hund eller kat generelt virker sund og rask, kan et sundhedstjek hos dyrlægen afsløre tilstande, du som ejer ikke umiddelbart har været opmærksom på.

Mange har en travl hverdag, og det kan være svært at se de første tegn på, at en uheldig udvikling er i gang. På Skovsgaard Dyreklinik kan vi ofte afhjælpe disse tilstande og give dit dyr en bedre livskvalitet.

Typisk er der tale om problemer, som i dagligdagen ikke giver anledning til ændringer i hunden eller kattens adfærd, men man skal huske på, at vore dyr ikke i samme omfang som vi, er i stand til at gøre opmærksom på, at det gør ondt når de tygger, eller når de bliver voldsomt trætte efter en løbetur.
​Et sundhedseftersyn giver ingen garanti for et langt og sundt liv, men det øger sandsynligheden for, at du fortsat har et sundt, raskt og rørigt kæledyr.
​Problemer, der starter i det små, kan udvikle sig til smertefulde sygdomme, og er en sygdom under udvikling er der større chance for helbredelse jo før man griber ind.

Du har et ansvar!
Som kæledyrsejer har du påtaget dig ansvaret for et dyrs ve og vel. På Skovsgaard Dyreklinik vil vi hjælpe dig med at løfte dette ansvar

Ofte vil der være tale om hyppigere besøg i de første leveår. Hos den unge hund og kat er der vigtige punkter som tandskifte, nedstigning af testikler, kropsbygning, mulig neutralistaion, foderskift og ikke mindst social adfærd. Når dyret bliver ældre rettes eftersynet ofte mod organsygdomme, øjne, gigt og knuder. I forbindelse med sundhedseftersyn fastlægger vi vaccinationstidspunktet for dit dyr.
​Når dyrene bliver vaccineret danner de antistoffer. Disse antistoffer bekæmper smitstofferne og beskytter mod et dødeligt forløb af sygdommen. Jo flere antistoffer der dannes, jo bedre beskyttelse. Det er forskelligt fra dyr til dyr hvor gode de er til at danne antistoffer og hvor længe disse bevares aktive. Faktorer som alder, ernæring, helbredstilstand samt drægtighed og diegivning kan påvirke evnen til at danne antistoffer hos hunden og katten

Neutralisering
Hvis du har besluttet dig for, at din hund eller kat ikke skal bruges til avl, kan det være en god ide at få dyret neutraliseret. Udover at forhindre uønskede hvalpe og killinger kan en neutralisering være med til at forebygge udvikling af sygdomme i kønsorganerne, ligesom visse adfærdsproblemer kan afhjælpes.

Kastration
Handyret neutraliseres ved en kastration, hvor begge testikler fjernes således, at befrugtning ikke længere kan finde sted. Yderligere kan en kastration ofte være med til at afhjælpe uønsket adfærd såsom dominans, strejfen, urinmarkering mv. Desuden nedsættes risikoen for udvikling af sygdomme i kønsorganerne (f.eks. forstørret prostata), når dyret er kastreret

Sterilisation
Hunkatten og tæven neutraliseres ved en sterilisation, hvor æggestokkene fjernes, således, at dyret ikke længere kommer i løbetid, kan parres og og blive drægtigt. Desuden fjerner man risikoen for udvikling af livmoderbetændelse, ligesom risikoen for udvikling af knuder i mælkekirtlerne nedsættes markant hvis operationen foretages tidligt i dyrets liv.

Bedøvelse
Før dyret bedøves gennemgår det en klinisk undersøgelse, hvor det vurderes om det er i stand til at klare bedøvelsen. Samtidig foretages der en altid en individuel vurdering af, hvilken type bedøvelse, der vil være bedst egnet til lige netop dit dyr! På den måde sikres det bedst mulige forløb under operation og opvågning.

Smertestillende
I forbindelse med alle operationer bliver dit dyr behandlet med smertestillende medicin. På den måde sikres det, at dyret er smertefri under hele forløbet og efterfølgende hurtigst muligt er frisk og smertefri igen.​
Aflivning & Kremering
At sige farvel til sit kæledyr er ofte en svær beslutning at træffe. Det gælder uanset om dyret er sygt, svækket af alderdom eller der er andre årsager til aflivningen. På Skovsgaard Dyreklinik hjælper vi gerne med råd og vejledning, når beslutningen skal træffes.

Aflivning
Inden selve aflivningen får dyret altid en sprøjte med beroligende medicin, således at det stille og roligt falder i søvn. Herefter sprøjtes en overdosis af et bedøvelsesmedicin ind i en blodåre og efter kort tid er dyret sovet ind.
Du er altid meget velkommen til at overvære aflivningen. Såfremt du ønsker det, kan vi imidlertid også foretage aflivningen alene med mulighed for, at du efterfølgende kan få lov, at se dit dyr.
Begravelse eller kremering
Når dyret er sovet ind kan du enten vælge at tage det med hjem til begravelse eller lade det blive hos os til kremering.​

Laparoskopisk sterilisation
Skovsgaard Dyreklinik tilbyder laparoskopisk sterilisation af tævehunde. (Sterilisation vha. kikkert teknik).

Sterilisation af tævehunde har gennem mange år været en rutine-operation som udføres på de fleste smådyrs klinikker. Der er flere indlysende fordele ved dette indgreb da det fjerner risikoen for uønsket drægtighed, fjerner risikoen for livmoderbetændelse samt minimerer risikoen for mammatumorer (cancer i mælke-kirtlerne).

Søren Skovsgaard var en af pionererne bag introduktionen af netop denne metode i Danmark for omtrent 15 år siden. Søren havde på dette tidspunkt rutinemæssigt udført kikkert-operationen i bla. albuer og skuldre og det var således en naturlig ting at udnytte sin erfaring indenfor området og kaste sig over kikkert-operationer i bughulen. Efter denne metode blev implementeret var det kun i sjældne tilfælde man valgte at anvende den traditionelle.
Proceduren går i al sin enkelthed ud på at man gennem 2 små huller (½-1 cm) indfører et fiberoptisk kamera samt kirurgiske tænger med hvilken man fjerner hundens æggestokke. Hullerne i bugvæggen lukkes så sluttelig med vævslim så der heller ikke skal fjernes sting.

Det er vores erfaring at hundene er friske hurtigere end ved den traditionelle metode, de har langt færre smerte og både hunde og ejerne nyder godt af ikke at skulle gå med krave på.
Artroskopi (Kikkert -undersøgelse/operation af led)
Artroskopi er en undersøgelse af af et led gennem et lille optisk rør kaldet et skop. Dette skop er forsynet med et kamera som har forbindelse til en skærm på hvilken man således kan visualisere indersiden af diverse led.

Traditionelt har det kun været muligt at inspicere en lille del af leddet på trods af en betydeligt mere invasiv metode, men i dag kan vi stort set inspicere hele leddet med en minimal traumatisering af de omkringliggende strukturer. Vi har med samme opsætning også mulighed for at udbedre de skader som vi ser i leddet med specielle små mikro-kirurgiske instrumenter således at vi opnår maximal effekt med minimale side-effekter.

Ledlidelser hos hunde er oftest vækstbetingede eller traumatiske. Tegn på ledlidelse er oftest at hunden ikke præsterer optimalt, halter og udviser smertereaktion ved bevægelse af det/de pågældende led.

Klinisk undersøgelse hos dyrlægen giver sammen med røntgen ofte mistanke om forandringer i led og næste skridt i undersøgelsen/behandlingen vil i mange tilfælde være artroskopi.
Artroskopi bruges i vid udstrækning til behandling af vækstbetingede og traumatiske ledlidelser hos specielt unge hunde, men også ældre hunde med gigtforandringer kan bedre deres symptomer med en ”oprensning” af det/de forandrede led.
På Skovsgaard Dyreklinik udfører vi artroskopi i skuldre og albuer hos hunde.

Rhinoskopi (kikkertundersøgelse af næsehulen)
Rhinoskopi er en undersøgelse af af næsehulen gennem et lille optisk rør kaldet et skop. Dette skop er forsynet med et kamera som har forbindelse til en skærm på hvilken man således kan visualisere indersiden næsehulen.

Rhinoskopi er en særdeles effektiv metode til at diagnosticere og behandle problemer i næsehulen hos både hund og kat.
Fordelen ved at anvende rhinoskopi i forhold til andre metoder ,så som røntgen og scanning, er at vi kan fjerne fremmedlegemer og udtage biopsier med det samme.

​For eksempel vil en-sidigt næseflåd ofte skyldes fremmedlegemer eller tumorer(kræftknuder).
Også mere langvarige symptomer fra begge næsebor kan afdækkes ved rhinoskopi, så som svampeinfektioner (aspergilose).
Næsemider som ses på nedenstående billede er også et af de mere spektakulære fund ved rhinoskopi.

Vi er i stand til at udtage egnet prøvemateriale fra næsehulen guidet af rhinoskopet og således opnå langt mere brugbare prøveresultater.​​


Tandbehandling
Tandbehandling af hunde og katte
Tandbehandlinger er et fokus-område på Skovsgaard Dyreklinik. De nyeste undersøgelser viser, at cirka 80 % af vore kæledyr har behandlingskrævende mundhulelidelser.

Den almindeligste mundhulelidelse hos både hunde og katte er plaque og tandsten ofte i kombination med tandkødsbetændelse, som ubehandlet kan medføre parodontose og tab af tænder.

Tandsten kan reduceres ved god hjemmetandpleje, men det er helt normalt, at både hunde og katte skal have renset tænder under narkose en gang om året.
Katte over to år lider ofte af rod- og tandhalsdefekter (FORL), som er en smertefuld lidelse. Diagnosen FORL stilles på baggrund af en grundig klinisk undersøgelse evt. kombineret med røntgen-optagelser.

Således indledes en tandbehandling oftest med en konsultation, hvorunder hunden eller katten, eksempelvis i forbindelse med det årlige sundhedseftersyn får foretaget en tandundersøgelse. Dyrlægen vurderer, hvilken behandling din hund eller kat har brug for. Vi lægger en plan i samråd med dig som ejer og aftaler en tid til indlæggelse. På selve dagen for tandbehandlingen skal dit kæledyr møde fastende, da det skal lægges i narkose.
På Skovsgaard Dyreklinik udfører vi rutinemæssigt
Udvidede mundhuleundersøgelser
Fjernelse af plaque og tandsten ved tandrens med ultralyd
Pudsning og polering af tænderne efter tandrens
Behandling af tandbylder, kirurgisk ekstraktion (udtrækning) af dårlige tænder og tilbageholdte mælketænder
Tandretning i forbindelse med fejlbid og andre stillings-anomalier
Rodbehandling og opbygning af kroner efter tandskader
Vejledning i hjemmetandpleje (tandbørstning, korrekt fodring og anvendelse af andre plaque-hæmmende produkter)